Μια συνταγή ποιότητας

Συμβολαιακή γεωργία. Έλεγχος ποιότητας. Ιχνηλασιμότητα. Σωστό marketing.
Δεν είναι απλά όροι εντυπωσιασμού για εμάς, αλλά ουσιαστικά κομμάτια του τρόπου λειτουργίας μας. Όπως κάθε άλλη βιομηχανία τροφίμων της Ε.Ε., εφαρμόζουμε πρακτικές ιχνηλασιμότητας σε κάθε στάδιο παραγωγής ή διανομής, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε το βέλτιστο επίπεδο ποιότητας. Πέρα όμως από την απαραίτητη εφαρμογή, τέτοιου είδους πρακτικές μας βοηθούν να δημιουργούμε και να ενισχύουμε τους δεσμούς εμπιστοσύνης με συνεργάτες και πελάτες, ειδικά μιας και η ELEOKOMIA είναι μια εταιρεία με εξαγωγικό προσανατολισμό σε μια παγκόσμια και συνδεδεμένη όσο ποτέ άλλοτε αγορά. Γι’ αυτό και υλοποιούμε μια πιστοποιημένη κατά ISO Αλυσίδα Ιχνηλασιμότητας από τον αγρό ως τον καταναλωτή (farm-to-fork) σύμφωνη με όλα τα διεθνή πρότυπα, που αποτελεί και το διαβατήριο εισόδου κάθε προϊόντος μας στην αγορά, είτε πρόκειται για την ανεξάρτητη τοποθέτησή του στο ράφι, είτε για την ένταξή του σε μια σειρά private label, είτε για χρήση του στο κλάδο HORECA.